Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zpravodajské techniky

28. 11. 2008

Legenda

 

Každá plánovaná rozvědná i kontrarozvědná činnost musí mít z důvodu krytí kromě skutečného důvodu (schůzka, vybrání mrtvé schránky) i důvod fiktivní, kterým je všem  možné "rozumně " vysvětlit všechny aktivity agenta anebo zprav. důstojníka. Aby byla legenda funkční musí být velmi pravděpododbná, v některých ohledech pak dokonce pravdivá. Na kvalitní přípravě legendy totiž závisí úspěch celé operace. Legenda se ovšem používá např. i při maskování objektu speciální služby (středisko výpočetní techniky) nebo působiště rezidenta atp.

 

Krycí akce

 

Tajná operace, která slouží pouze k zamaskování probíhající zpravodajské akce nebo k odvrácení pozornosti od této akce ve stádiu přípravy, uskutečňování anebo i těsně po jejjím ukončení. Krycí akce může zahrnovat činnost politickou, ekonomickou, propagandistickou, vojenskou, policejní nebo zpravodajskou, a to včetně zpravodajské hry či cílené dezinformace. Např. záměrná dekonspirace vlastního agenta , aby se uchránil jiný "cennější" agent.

 

 

 

Kontrasledování

 

Obrana před sledováním. Patří k základním technikám zpravodajské práce. Jeho cílem je zajištění bezpečnosti zpravodajského důstojníka, schůzky, agenta, operace apod.tedy snaha zabránit dekonspiraci. Účelem kontrasledování není setřást eventuální sledovací skupinu, ale především nenásilně zjistit, zda je jedinec skutečně sledován, či nikoli. Teprve potom může dojít k vyhodnocení a rozhodnutí, zda plánovanou akci ukončit, provést únik, či ji provést i za přítomnosti sledovací skupiny. Z psychologického hlediska je nejistota nahrazena jistotou. Nejúčinnější metodou kontrasledování je použít pomoci kolegy a nechat se od něj zkontrolovat na předem určených bodech a v předem určeném čase. Vhodným znamením pak kolega upozorní na přítomnost či nepřítomnost sledovací skupiny.

 

Kontakt

 

a) Označuje osobu, se kterou je ve styku zpravodajský důstojník.

 

b) Termín užívaný k označení přímého styku zprav. důstojníka s agentem (většinou pro předání instrukcí nebo zprávy).

 

Konspirační byt

 

Byt, který je využíván zpravodajskou službou ke konání tajných schůzek. Může být v držení důvěryhodné osoby , která ho za úplatu propůjčuje zprav.službě.

 

 

 

 

 

 

 

Konspirace

 

Utajení činnosti, což představuje základní chyrakteristický rys nejen u speciálních služeb, ale stejně tak i u nelegálních organizací a skupin. Stupeň utajení jednotlivých tajných služeb je různý. U nejtajnějších nebývá zveřejňován ani fakt, že služba existuje. U dalších se utajuje statut, finanční rozpočet, počet zaměstnanců, sídlo apod. Všechny tajné služby utajují metody činnosti, používanou techniku, pracovníky a spolupracovníky. Základní formy konspirace představuje maskování činnosti a objektů, používaných krycích dokladů, ochrana zpravodajských dat, krycích jmen, vytváření věrohodných legend. Mezi ty nejdůležitější principy konspirace patří samozřejmě i mlčenlivost. 

 

Karbony

 

Speciálně chemicky upravené papíry, které umožňují utajené psaní. Karbon se přiloží na čistý list papíru a tajný text se píše přes něj, aniž na papíře zanechá viditelnou stopu. Poté se na papír napíše "mezi řádky" nevinný text. Příjemce pak po obdržení dopisu příslušnou chemikálií vyvolá tajnou zprávu. V dnešní době se používá jen velmi vyjímečně. 

 

Kanál

 

Ve zpravodajské hantýrce se tak označuje řada způsobů spojení mezi zpravodajskou službou a agenturou (např. jednosměrný či obousměrný kanál), o legální kanál nebo o legendovaný kanál atd. Obecně jde o cestu, kterou proudí informace anebo kterou lze získat přístup k vyhlédnuté osobě či do vyhlédnutého prostředí. Míra bezpečnosti je kryptologická, emisní a fyzická- podle způsobu spojení. Nejméně oblíbený u spec. služeb je pak kanál úniku informací ze služby, jehož zjištění obvykle vede k provalu, po němž následuje buď zásadní reorganizace nebo rozpuštění služby.

 

Kamufláž

 

Zpravodajský termín pro zamaskování- ať už člověka, skupiny lidí anebo zbraní či vybavení (zpravodajsko- technických prostředků), zařízení včetně budov či materiálů užívaných ke špionážním účelům. Kamuflují se ovšem i prostředky statického odposlechu a tajné fotodokumemtace umístěné v bytě "objektu" zpravodajské služby. Podobně může být předmětem kamufláže i zbraň. Např. deštník opatřený dutým hrotem vstřikujícím jed. Jako tomu bylo např. u Georgiho Markova v Londýně tajnou službou Bulharska. 

 

Infiltrace

 

Proniknutí, prosáknutí. Ve zpravodajské činnosti proniknutí agentů tajné služby do tzv. zájmového prostředí, tj. ke zdrojům informací nebo do organizace , která je objektem zájmu služby. K infiltraci se používá buď zavedení pracovníka služby, resp. na spolupracujícího agenta  na požadované místo, anebo se získá osoba, která již místo zaujímá, ke spolupráci.

 

 

 

 

 

 

 

Dezinformace

 

Účelová falešná informace, která cíleně směřuje k ovlivnění určité skupiny lidí nebo celé populace. Ve zpravodajské práci jde o jednu ze základních operativních metod, která slouží k ovlivnění činnosti protivníka tak, aby se choval ve prospěch zpravodajské služby. Dezinformace se dělí na dezinformace strategické, s dlouhodobými plány a záměry, a dezinformace operativní, které se vytvářejí na základě momentální situace. Forma múže být jazyková, obrazová nebo demonstrační. Pro větší úspěšnost bývá předávána více na sobě nezávislými komunikačními kanály. Má-li být dezinformace účinná, nesmí obsahovat jen lživé informace, ale směs informací pravdivých a nepravdivých. Někdy zpravodajské služby vytvářejí dezinformační kampaň i na základě pravdivých informací, které jsou takové povahy, že je protivník považuje za nepravdivé.

 

Brainwashing

 

Vymývání mozků. Termín označující soubor psychologických technik, které mají ovlivnit jednání určité osoby, aby bylo v souladu s přáním toho, kdo brainwashing provádí. Vlastní postup spočívá nejprve v rozbití běžného 24- hodinového denního cyklu (zákaz spánku a odpočinku). Oběť je postupně  "vykolejena" za současného působení  řady monotónních impůlsů (kapající voda, donekonečně opakovaný výsek  melodie). Důležitým faktorem je zároveň i přítomnost "silných" podnětů: bití, mučení, ale i přinucení oběti k pohledu na popravu. Organismus osoby se tak dostane do superstresu a zároveň jakéhosi hypnoidního stavu ( může být doplněno psychofarmaky ,např.amfetamin,fenmetrazin). Krajní vyčerpání z únavy doprovázené halucinacemi mají za cíl oběť ještě více znejistit, aby nevěděla, co se jí zdá a co je skutečnost. O to více o sobě pochybuje. Psychicky, ale i fyzicky zmučená oběť v oblasti emocí  se navrátí k dětskému stádiu závislosti při navazování mezilidských vztahů. Přilkne k "hodnému" vyšetřovateli. (Metoda hodný a zlý vyšetřovatel). Doslova jako opuštěné dítě k znovunalezené matce a je pak ochotna plnit jeho přání, resp. převzít jeho žebříček hodnot.

 

 

 

Bezpečnostní klíč

 

Pojistka ve zpravodajské terminologii označení dohodnutého kódu, kterým agent vhodným způsobem oznámí své centrále, že byl zatčen a donucenpracovat pod kontrolou nepřítele.

 

Např. dohodnuté slovo nebo jméno, záměrná chyba v určité části textu, ve způsobu podpisu apod. Výhodou bezpečnostního klíče je, že nelze nikdy  s naprostou jistotou ověřit, zda zatčený agent vydal skutečně pravou pojistku a ne pouze její napodobeninu.

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář