Jdi na obsah Jdi na menu
 


Balkanizace Německa pokračuje

30. 12. 2011

Balkanizace Německa pokračuje
Stručná zpráva o konferenci z Německa
Jan Čulík
21.6.2010
O minulém víkendu jsem se na pozvání vestfálské Wilhems-Universität v německém Münsteru účastnil konference "Iconic Turns" na téma "Národ a náboţenství ve východoevropském filmu od roku 1989" a to s podvratným příspěvkem - totiţ ţe český hraný film od r. 1989 konstruuje skoro výlučně nepřátelský postoj vůči jakémukoliv náboţenství, které je pro něj totéţ co bigotnost, uzavřená mysl a komunistická strana, píše Jan Čulík a dodává: Zde je pár postřehů z Německa. Dále text zkrácen.
Jinak mě profesor Schlegel během konference obšťastňoval podrobnostmi o tom, jak prý Miloš Havel, strýc Václava Havla, někdejší majitel barrandovských filmových studií, za druhé světové války spolupracoval s německými nacisty. Uvedl také, ţe Miloš Havel údajně natočil za nacistické okupace na Barrandově pro Němce jakýsi protičeský film, a kdyţ po komunistickém puči r. 1948 emigroval do Německa, tvrdě se prý doţadoval od filmového podniku Bavaria v Mnichově, aby mu za ten protičeský film zaplatili honorář.: Mezi Čechy byla prý celá řada pozoruhodně nadšených kolaborantů s německým nacismem, například prý herec Čeněk Šlégl. O Havlově spolupráci s nacisty vydal profesor Schlegel celou kníţku, bohuţel v němčině, a tak se prý v některých kruzích v Praze octl na indexu. Doufáme, ţe budeme informace z této kníţky moci v budoucnosti přinést v Britských listech.
Text zkrácen. Celý text na : http://www.blisty.cz/2010/6/21/art53184.html