Jdi na obsah Jdi na menu
 


Ilumináti

28. 11. 2008

Ilumináti

 

Ilumináti

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

 

Skočit na: Navigace, Hledání

 

Ilumináti je označení pro mnoho skupin, současných i historických, skutečných i fiktivních. Nejčastěji se jimi míní bavorští Ilumináti, osvícená tajná společnost. Nicméně, často se mluví o tajemné spiklenecké organizaci, která údajně tajně řídí světové události, nebo o moderní podobě bavorských Iluminátů. V tomto konspirativním kontextu jsou často spojováni s New World Order (NWO), tzv. Novým světovým řádem. Věří se, že Ilumináti stojí za událostmi, které pravděpodobně vedou k Novému světovému řádu, v němž bude celý svět řízen jedinou, fašistickou vládou a mnoho lidí bude odstraněno.

 

Obsah

[skrýt]

 

[editovat] Původ

 

Protože slovo ’Ilumináti’ pochází z latinského ’osvícení’, není divu, že si toto pojmenování přivlastnilo více historických skupin, které spolu neměly příliš společného. Často se tak stávalo proto, že vlastnily gnostické texty nebo jiné tajné informace, které nebyly běžně přístupné.

 

Pojem ilumináti byl používán od 14. století Bratry Svobodného ducha. V 15. století byl název přejat dalšími nadšenci, kteří tvrdili, že prozření nepřichází prostřednictvím komunikace s autoritativním nebo tajným zdrojem, ale prostřednictvím člověka samotného jako výsledek povzneseného vědomí, „osvícení“.

 

Rosikruciáni Rosikruciáni tvrdí, že vznikli roku 1407[zdroj?], ale do širšího povědomí vešli až roku 1614, kdy vydali svůj hlavní spis Fama Fraternitatis. Jakožto tajná společnost prohlašovali, že disponovali nejen esoterickými principy náboženství, ale také alchymistickými mystérii. Jejich postavení je popsáno ve třech anonymních pojednáních z roku 1614 (zmínka v: Richard and Giraud, Dictionnaire universel des sciences ecclésiastiques, Paris 1825), stejně tak v Confessio Fraternitatis z roku 1615. Rosikruciáni také poukazují na své dědictví po Templářích.

 


Martinisté Později začali titul Ilumináti používat francouzští Martinisté, kteří byli založeni roku 1754 Martinezem Pasqualisem, a jejich imitátoři, ruští Martinisté, vedení kolem roku 1790 profesorem Schwartzem z Moskvy. Oba muži byli okultními kabalisty a alegoristy, kteří vstřebávali vybrané myšlenky Jakoba Boehmeho a Emanuela Swedenborga.

 

[editovat] Bavorští Ilumináti

 

Historie

 
 
 

Adam Weishaupt

 

Hnutí volnomyšlenkářů, kteří byli nejradikálnější odnoží Osvícenců a jejichž stoupenci byli označováni jako Ilumináti (přestože sami sebe nazývali ’Hodnými dokonalosti’), bylo založeno 1. května 1776 jezuitským učedníkem Adamem Weishauptem (z. 1830), který byl prvním světským profesorem církevního práva[zdroj?]. Skupina byla též nazývána Řádem Iluminátů a bavorskými Ilumináty. Roku 1777 se stal vládcem Bavorska Karl Theodor. Byl stoupencem Osvícenského absolutismu a v roce 1784 jeho vláda zakázala všechny tajné společnosti včetně Iluminátů a Svobodných zednářů.

 

Struktura Iluminátů se brzy rozpadla, ale za své existence patřilo mezi jejich členy mnoho vlivných intelektuálů a pokrokových politiků. Členové byli pravděpodobně získáváni především z řad Zednářů a bývalých Zednářů, přesto není známo, že by toto bylo Svobodnými zednáři podporováno. Skutečností zůstává, že členství mezi Ilumináty nevyžadovalo na rozdíl od členství mezi Svobodnými zednáři víru v Nejvyšší Bytost. Výsledkem bylo nepřiměřené hromadění ateistů a agnostiků. Jejich převažující zastoupení vedle široce humanistického a anti-církevního vyznání Iluminátů koresponduje s mnohými obviněními proti ateismu vznesenými ohledně údajného světového spiknutí, jehož jsou Ilumináti pravděpodobně stále součástí.

 

Členové řádu Iluminátů přísahali poslušnost svým představeným a byli rozděleni do tří úrovní: první, známá jako Nursery zahrnovala vzestupné hodnosti Preparation, Novice, Minerval a Illuminatus Minor; druhá, známá jako Masonry (zednářství) se skládala z vzestupných hodností Illuminatus Maior, Illuminatus Dirigens (také někdy označován jako Scotch Knight); třetí ,obsahující Mystéria, byla dále rozdělena na Nižší Mystéria (Presbyter a Regent) a Vyšší Mystéria (Magus a Rex). Kontakt se Zednářskými lóžemi byl navázán roku 1780 v Mnichově a Freisingu postupně Alexanderem Gibsonem a Josephem Vincentem.

 

Řád měl své odnože ve většině evropských zemí; podle zpráv se během 10 let rozrostl o 2000 členů. Tento projekt přitahoval spisovatele jako Goethe a Herder, či dokonce vládnoucí vévody kraje Gotha a Výmaru. Vnitřní roztržka předcházela pádu, který byl způsoben ediktem bavorské vlády z roku 1785.

 


Kulturní dopad V obecné historii je na bavorské Ilumináty vržen stín díky spisům jejich protivníků. Odpudivá obvinění ze spiknutí se nedotýkala image pouze Svobodných zednářů, ale také Iluminátů. Roku 1797 vydal abbé Augustin Barruél Paměti ilustrující dějiny Jakobinismu. V tomto spisu vysvětluje velice jasnou konspirační teorii zahrnující Templáře, Rosikruciány, jakobíny a Ilumináty. Všem těmto dával za vinu katastrofy své doby, jakou byla například Velká francouzská revoluce. Skotský Svobodný zednář a profesor přírodních věd John Robison začal roku 1798 vydávat Důkazy spiknutí proti všem náboženstvím a vládám v Evropě (Proofs of a Conspiracy Against all the Religions and Governments of Europe). Robison tvrdil, že prezentuje důkazy o konspiraci Iluminátů, kteří usilují o nahrazení všech světových náboženství humanismem a nastolení jedné světové vlády.

 

Není tomu tak dlouho, co Antony C. Sutton vyslovil domněnku, že tajná společnost Skull and Bones byla založena jako americká odnož Iluminátů[zdroj?]. Ostatní se domnívají, že také Scroll and Key má původ v řádu Iluminátů. Spisovatel Robert Gillete tvrdí, že tito Ilumináti mají v úmyslu nastolit světovou vládu prostřednictvím vražd, úplatků, vydírání, kontrolou bank a ostatních finančních sil, infiltrací vlád, manipulací mysli a rozpoutáváním válek a revolucí tak, aby dostali své členy do vyšších pater politické hierarchie.

 

Na druhou stranu Thomas Jefferson tvrdil, že jejich úmyslem je šíření informací a principů pravé morálky. Utajení Iluminátů přisuzoval něčemu, co nazýval „tyranií despoty a knězů“.

 

Obě strany se shodnou, že nepřáteli Iluminátů byli evropští panovníci a církev. Barruél tvrdil, že Velká francouzská revoluce v roce 1789 byla zosnována a kontrolována Ilumináty prostřednictvím jakobínů. Pozdější teoretici dokonce tvrdí, že Ilumináti byli odpovědní za Ruskou revoluci roku 1917, přestože řád zaniknul před rokem 1789. Pouze několik historiků vkládá důvěru v tyto názory. Ostatní považují taková tvrzení za produkt příliš bujné fantazie.

 

Konspirační teoretici zdůrazňují spojitost mezi Ilumináty a Svobodnými zednář. Proto se předpokládá, že někteří otcové-zakladatelé Spojených států (někteří byli Svobodnými zednáři) byli Ilumináty zkorumpováni. Symbol vševidoucího oka a nedokončené pyramidy na Velké pečeti Spojených států (vyobrazena na rubu jednodolarové bankovky) jsou často citovanými příklady vždy přítomného pozorného dohledu Iluminátů nad Američany.

 

Zatímco Weishauptova skupina se nedožila 19. století, několik jiných skupin se svými vlastními rituály od té doby používalo označení Ilumináti. Tyto skupiny prohlašující se za Ilumináty tvrdí, že mají své členy a lóže po celém světě.

 

V době, kdy byli Ilumináti v Bavorsku postaveni mimo zákon, zakázala katolická církev svým členům pod trestem exkomunikace vstupování do Zednářských lóží. Tento edikt byl všeobecný, protože církev věřila, že mnoho lóží bylo Ilumináty infiltrováno, ale nebyla schopna zjistit které přesně. Kardinál Ratzinger (později papež Benedikt XVI.) prohlašuje v dokumentu při Svaté kongregaci pro nauku víry z 26. listopadu 1983, že „negativní postoj církve vůči Zednářským spolkům nadále trvá, protože jejich principy byly vždy považovány za neslučitelné s naukou církve, proto členství v nich zůstává zakázáno. Věřící, který se hlásí k Zednářskému spolku, se dopouští smrtelného hříchu a nedostane se mu svatého přijímání.“

 

 

 

 

 

Stojí za vším Ilumináti?

 

3.2.2007 19:43 | Teorie a konspirace

 

Zde uvádím krátký text, který se zabývá údajným tajným řádem Iluminátů. Je jen na vás, jestli uvěříte nebo ne... Každopádně mnoho věcí do sebe docela zapadá. Je v pozadí světového dění opravdu tento řád? Odpověď na to zdá se být ve hvězdách...

 

 

Illuminatti (Ilumináti)

IIuminace je filozofický termín používaný sv. Augustýnem a označující náhlé poznání a osvícení. První zmíňky se objevují už v 15. stol. u okultistů prohlašujících, že mají poznání z vyšších míst.
Organizace Iluminátů (Světlonošů) se stala silnou v Německu v druhé polovině 18. stol., kdy prof. Weishaupt propagoval teorii, že člověk je od přírody špatný a chová se dobře, jen když je k tomu donucen násilím a terorem. Vytvořil proto plán pro satanské hnutí (Lucifer = světlonoš), jehož členové měli úplatky, korupcí, vydíráním a hlavně lichvou rozvrátit dosud fungující světový pořádek a zbídačené a vyděšené lidstvo nahnat pod jednu světovládu vyvolených jestřábů, tj. konzumenty a otroky bez vlastní vůle. Ilumináti se s tímto záměrem infiltrovali do zednářských lóží, využili jejich bezvadně fungující tajné organizace a svůj program uskutečňují v celosvětovém měřítku až do dnes.
Organizace přijala do svých řad mnoho svobodných zednářů z různých stupňů.
Vzhledem k obrovskému množství informací souvisejících s tímto řádem jsem se rozhodl shrnout jejich činnost opravdu velmi stručně.
V jejích řadách byl např. Rotschild (prý i financoval francouzskou revoluci), Rockefeller, Goethe, Clinton a mnoho dalších významných osobností.
Pozn.
Pro toho, kdo nic neví o Rockefellerovi, tak bych uvedl příklady jeho vlivu. V podstatě měl pod kontrolou téměř celý ropný trh v USA, strategické rezervy USA atd. To co si přál, tak uskutečnil a měl téměř neomezenou moc. K dosažení svých cílů používal korupci, vraždy atd.
V podstatě lze říci, že v USA tato organizace ovlivňuje "chod země" a její politiku.
Ilumináti mají následující cíle:
1) založit jednu světovou vládu
2) ovládnout ekonomiku světa
3) způsobit války různými prostředky ve vybraných zemích, hladovění a choroby v zemích 3. světa. Smrt 3 mld. lidí do roku 2050, lidé jsou nazýváni neužitečnými jedlíky
4) oslabení morálky národů, demoralizace pracovníků v odborech masovou nezaměstnaností
5) způsobit úplná kolaps světové ekonomiky a úplný politický chaos
6) kontrolovat úplně zahraniční a domácí politiku USA
7) dát plnou podporu mnohonárodnostním organizacím jako OSN, mez. měnovému fondu, mezinár. soud ; místní instituce nechat méně účinné, tyto přesunout pod OSN
Vše má směřovat ke kontrole médií (TV, rádio), tisku, Holywoodu.
Ve středověku bojovala tato organizace proti Jezuitům. V roce 1785 byl řád zakázán a za příslušnost k řádu hrozila smrt.
Struktura řádu je následující. V čele stojí 5 členů, každému podléhá dalších 5 členů. Celkem tedy 30 lidí tvoří velkou radu.

Shrnutí
Informace o tomto řádu mě hodně zaskočily. Je velmi obtížné posoudit, zda-li jsou pravdivé, ale zdá se mi, že jejich filozofie má něco do sebe. Pozoruji-li dění kolem nás, tak si myslím, že uvedené cíle se postupně naplňují i když nevím, je-li je to v souvislosti s tímto řádem.
Největší vliv je vidět právě v USA, kde je dle mého názoru největší možnost ovládání prezidenta a vlády různými skupinami ať z oblasti průmyslu, náboženství či různých řádů. I z předchozích či následujících informací vyplývá, že mnoho amer. prezidentů bylo členy různých řádů. Lidé v Americe již nemají svobodnou vůli a jsou pod vlivem státu - policejního, církví, řádů atd. USA zatím na světě neovlivňuje úplně vše, ale postupně se to blíží a tím i splňování cílů Iluminátů. Kdo se tomu postaví, tak již víme, jak skončí - buď se přizpůsobí nebo "zahyne". Nakonec se ale každý rád přizpůsobí.
Pozn.
Společníkem USA je Velká Británie a není to náhoda. Britové mají v USA obrovské bohatství a ovládají velké firmy. Proto vždy tyto dva státy mají stejný pohled na problém. V Anglii také působí či působilo mnoho starých řádů, kteří určitě aktivně ovlivňují politiku a průmysl.

 

*) Ne jen tak byl Rockefeller Bushův ministr