Jdi na obsah Jdi na menu
 


UOOZ

28. 11. 2008

Otázky pro kpt. Mgr. Blanku Kosinovou, tiskovou mluvčí Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu SKPV
Vyšlo v čísle POLICISTA 1/2006

Členění UOOZ


Od ledna 1995 funguje jako specializovaný útvar Policie ČR Útvar pro odhalování organizovaného zločinu (ÚOOZ). Jaké jsou úkoly tohoto útvaru a jak je útvar členěn?

Organizovanou trestnou činnost, terminologií zákona "zločinné spolčení", tedy tu nejzávažnější trestnou činnost řeší již řečený útvar. ÚOOZ je útvar s celorepublikovou působností, spadá přímo pod ÚSKPV pod náměstka policejního prezidia pro trestní řízení plk. Macháně. Vedle našeho ÚOOZ bojuje proti organizovanému zločinu Národní protidrogová centrála na poli drog a ještě další dva útvary. Jedním z nich je Útvar pro odhalování korupce a finanční kriminality a druhý Finanční policie. Organizovaný zločin může mít samozřejmě nejrůznější podoby, velmi často se stává, že trestný čin překrývá všechny tyto útvary, proto je nezbytná dobrá spolupráce.

Na našem útvaru se zabýváme rozmanitou trestnou činností, útvar je proto členěn podle problematik do jednotlivých odborů, kterých máme sedm.

V1 je odbor násilí, který odhaluje a zajišťuje pachatele a dokumentuje zvlášť závažnou, násilnou trestnou činnost páchanou v souvislosti s organizovaným zločinem. Řeší problematiku nástražných výbušných systémů použitých proti životu, zdraví a majetku, včetně pachatelů trestných činů teroristického charakteru.

V2 je odbor zabývající se obchodem se zbraněmi, odhalováním a zjišťováním pachatelů trestné činnosti na úseku nedovoleného obchodování nebo přechovávání zbraní, střeliva, vojenského materiálu, vojenské techniky, výbušnin, radioaktivních a zvláště nebezpečných látek.

Odbor obchodu s lidmi pod V3 se zabývá odhalováním a zjišťováním pachatelů trestné činnosti v oblasti obchodu s lidmi, zejména organizování nelegální migrace, obchodu s lidmi za účelem pohlavního styku, obchodu s dětmi a lidskými orgány a tkáněmi.

Odbor zločineckých struktur, V4, sleduje a zajišťuje pachatele v rámci zločineckých struktur a jejich aktivit na území ČR.

Pod V5 se skrývá odbor terorismu a extremismu, který rozpracovává aktivity zločineckých struktur na tomto poli, zabývá se i pozadím jejich logistické podpory a způsoby financování trestné činnosti. Odbor je napojen na speciální databáze a spolupracuje při výměně informací s 21 státy.

V6 je odbor padělání, který pracuje v oblasti nejen padělání peněz, ale také pozměňování peněz a dalších platebních prostředků, platebních karet, zabývá se trestnou činností pozměňování a padělání dokladů a dokumentů.

Odbor V7 se zabývá odhalováním a dokumentací závažné trestné činnosti, strategickou analýzou organizovaného zločinu, odhalováním a zjišťováním pachatelů, dokumentováním důkazů trestných činů, prováděním procesních úkonů ve smyslu trestního řádu a plněním úkolů podle pokynů státních zástupců. Dále se zabývají shromažďováním, tříděním a ukládáním informací do jednotného informačního systému útvaru, získaných činností jednotlivých výkonných organizačních článků útvaru, zabezpečovací správy a provozu tohoto systému a lokální informační sítě útvaru, provádějí také analytické a projekční činnosti, vedou statistické údaje o výslednosti a práci jednotlivých výkonných odborů a expozitur útvaru, udržují kontakty se zahraničními policejními sbory a organizacemi, předávají a vyměňují si informace s dalšími útvary a součástmi Policie ČR a ostatními mimoresortními organizacemi a institucemi.

Na jednotlivých odborech se zabývají trestnou činností, která už se děje, anebo se také zabývají předcházení trestné činnosti?

Všechny odbory, kromě odboru extremismu a terorismu, který je specifický, pracují převážně se vstupní informací, že se někde něco děje. Jednotlivé případy rozpracovávají, v určité fázi zahajují trestní řízení a v další fázi trestní stíhání. U odboru extremismu a terorismu nevím, zda je namístě mluvit o klasické prevenci, ale rozhodně je to odbor, který musí působit preventivně, měl by teroristickým činům předcházet. Kdyby se nám terorismus v aktuální rovině rozvinul, bylo by pozdě. Odbor musí včas mapovat situaci a teroristickým útokům předcházet. Hlavní náplní jejich práce je spolupráce se zpravodajskými složkami, vyměňování a shromažďování informací ze všech myslitelných oblastí, zjišťování aktivit podezřelých osob na našem území a podobně.

ÚOOZ je útvar s celostátní působností, jak už bylo řečeno, ale spadají pod něj i jednotlivé expozitury působící po České republice.

To, co jsme řekli o odborech V1 až V6, tak tyto činnosti kopírují i jednotlivé expozitury. Expozitury jsou na jednotlivých krajích při krajských správách, ale nepodléhají krajským ředitelům, nýbrž nám, pražské centrále. Často to i bývá ze strany krajských ředitelů kritizováno, ale hlavním důvodem, proč tomu tak je, je ochrana policistů na těchto pracovištích, neboť pro ně každá informace předaná někomu navíc znamená nebezpečí nejen pro ně, ale také pro jejich rodiny. Tito policisté se zabývají tou nejzávažnější trestnou činností, to znamená, že dávat informace pro ně znamená odhalovat se a stát se zranitelnými. Oni se samozřejmě musí někomu zodpovídat, dokladovat svoji činnost, ale na to je naše centrála, vedení ÚOOZ.

Součinnost a spolupráce útvaru je vedena v několika rovinách. První je uvnitř útvaru mezi gesčními odbory a teritoriálními expoziturami ÚOOZ, kde je uplatňován liniový způsob řízení se zachováním územní samostatnosti expozitur, druhou rovinu tvoří spolupráce s ostatními domácími zainteresovanými subjekty, zejména s útvary Ministerstva vnitra a součástmi Policie ČR a na mezinárodní úrovni.

Mají pracovníci vašich odborů svoje lidi v podsvětí?

Ano, mají své informátory, protože, a to platí obecně pro policii, bez spolupráce s veřejností by na tom byla policie špatně. Například existují přeci různé uzavřené skupiny, kam se policie nedostane, a pak je odkázána na spolupráci s někým, kdo takovou možnost má.

Jak dalece spolupracuje ÚOOZ s útvary, jako je FIPO, NPC a další, které mají co do činění s organizovaným zločinem?

Spolupráce samozřejmě existuje, i když, tak jako je to ve všem, by mohla být ještě lepší. Všechny tyto útvary jsou na tom stejně jako náš útvar. Specifika práce vyžaduje, že se tito lidé musí maximálně chránit. Informace si vzájemně vyměňujeme tak, jak je to pro ten který případ možné. Často se například stává, že k zatýkání přibíráme zástupce Finanční policie, protože jdeme zatýkat skupinu, která má evidentně vysoké zisky z trestné činnosti na kontech, která jim může obstavit pouze FIPO. Často se i stává, že pachatel, kterého my vyšetřujeme pro trestnou činnost, zároveň třeba dealeruje drogy, pak spolupracujeme s NPC apod.

Některé kauzy tzv. pouštíte pro veřejnost. Ve které fázi šetření k tomu dochází?

Většinou se kauzy pouštějí pro veřejnost, když jsou ukončené. Naším zájmem je informovat veřejnost, že policie na poli organizovaného zločinu pracuje, pracuje dobře, ale vždy musíme dbát na to, abychom předčasně neprozradili důležité informace. Dokonce když se mě někdo bude ptát na věci, které se nějak dozvěděl, a třeba budou i pravdivé, já mu je jako tisková mluvčí ani nepotvrdím, ani nevyvrátím, protože bych ohrozila další průběh vyšetřování kauzy. Hrozí nebezpečí úniku informací, a proto se útvar chrání a působí tím navenek velmi uzavřeně.

Pokud chce někdo pracovat na ÚOOZ, jaké musí mít vzdělání a jakou praxi?

Rozhodně sem nemůže nastoupit člověk z civilu. Musí to být policista, který má nějaké zkušenosti z práce na okrese, na kraji. Musí tady být lidé, kteří jsou na určité úrovni, náš útvar je takzvaně elitní - i když toto slovo nemám moc ráda, ale je to tak, že naši lidé musejí mít vzdělání od základního policejního až po vysokoškolské, jejich znalosti i chování se musí vyznačovat vysokou úrovní.

Co technické vybavení?

Ještě, že existuje Phare. To vybavilo tento útvar opravdu dobře. U policie je bohužel málo peněz, teď nám například v rámci šetření chtějí odebrat 18 vozů, ale naše činnost není založená na sezení v kanceláři a koukání do počítače, pracovníci musejí jezdit, sledovat, zjišťovat. Pro nás to bude veliká ztráta zvláště proto, že na útvar má přijít dalších 30 pracovníků. Samozřejmě, tramvají jezdit můžou, ale to nic neřeší, potřebujeme slušný vozový park. Počítačovou technikou jsme, díky Phare, vybaveni solidně, ale co se týká vozového parku a benzinu, to je problém, který útvar zatěžuje.

Finanční ohodnocení vašich pracovníků je jistě vyšší, než u ostatních útvarů.

Naši pracovníci berou zvláštní rizikový příplatek 4 000 Kč měsíčně, je to stejné, jako u všech, kteří jsou ve výkonu. Achillovou patou našich policistů je rodina. Našeho člověka byste na ulici neměli poznat, nesmí být vidět, že je z našeho útvaru, musí se chovat tak, aby nebylo znát, že je policista. Chrání tím především sebe a svoji rodinu. Práce u našeho útvaru je skutečně rizikové povolání zvláště proto, že policisté přicházejí do styku s pachateli, pro které většinou nemá lidský život cenu.

Dagmar LINHARTOVÁ

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

škoda

(Tomáš , 14. 3. 2011 21:19)

že nebudu nikdy pracovat u ÚOOZ :( moc by mě to bavilo ale bohužel na to nemam tak že smůůůla :) moc pěkný článek... hodně štěstí přeji ÚOOZ musí to bít hodně dramatická práce.