Jdi na obsah Jdi na menu
 


Organizovaný zločin

28. 11. 2008

Organizovaný zločin

 

Ve své podstatě je organizovaný zločin systémem nadřazenosti a výlučnosti, kdy jediným cílem je podmanění, ovládání a manipulace. Jeho ideologií je váha a síla peněz a z nich vyplývající moc, prosazovaná vlastními zákony, pravidly a prostředky. Ve své vysoce organizované formě vytváří pevnou hierarchickou strukturu a zcela ignoruje - nebo si masivní korupcí a vydíráním přímo kupuje - zákony a instituce státu. Vládou peněz, výlučností, často mezinárodním charakterem a brutalitou, představuje organizovaný zločin vážné bezpečnostní riziko, které ohrožuje politickou i ekonomickou stabilitu demokratických zemí. Na rozdíl od terorismu organizovaný zločin velmi dbá, aby jeho aktivity probíhaly skrytě, nepozorovaně, mimo jakoukoliv publicitu. Za ideální proto považuje stav, kdy se lidé podprahově, instinktivně bojí a místo násilí stačí použít jen výhrůžky.

 

K dosažení svého cíle, v podobě ekonomické či politické moci, zneužívá organizovaný zločin otevřenost demokratické společnosti. Jeho důležitým terčem jsou např. hospodářské a obchodní struktury, které napadá zakládáním zdánlivě legálních společností. Úsilí zabydlet se v ekonomické oblasti vydatně napomáhá početná síť spolupracujících subjektů, které za úplatu poskytují informační a vlivovou podporu. Důležité postavení zaujímají tzv. kontaktéři, kteří disponují speciálními znalostmi a množstvím osobních vazeb. Využíváni - nebo zneužíváni - jsou i lobbisté, kteří působí v různých úrovních státní správy.

 

Neméně intenzivně se organizovaný zločin snaží infiltrovat do moci zákonodárné, výkonné a soudní. Usiluje o kontakty v parlamentech, ve státní správě i v místní samosprávě, kde vytvořením nadstandardních vazeb lze ovlivňovat řešení různých lokálních problémů. Za nejnebezpečnější lze považovat snahu organizovaného zločinu pronikat do policie a justice, a tak narušovat nebo zcela paralyzovat jejich fungování. A totéž platí o politice. Vedle logického zájmu o významné politiky se středem jeho pozornosti stávají i lidé, kteří politickou kariéru teprve začínají a mají perspektivu získat významné pozice. Ignorování a přehlížení snah organizovaného zločinu by proto mohlo vést i k proměně volné soutěže politických stran, jako jednoho ze základních principů fungující demokracie, v dokonale manipulovaný, zcela formální proces s předem dohodnutým výsledkem.

 

Zdrojem peněz, o které organizovaný zločin opírá svoji vládu ekonomické moci, jsou všechny nelegální aktivity, které přinášejí zisk: obchod s narkotiky, zbraněmi, starožitnostmi a drahými kovy, nelegální migrace, prostituce, vydírání, krádeže aut apod. Potírání všech těchto zjevných, viditelných kriminálních činů je úkolem policie. Bezpečnostní informační služba se snaží pronikat do nejvyšších zločineckých pater, kde kriminální delikty překrývá „čisté“ podnikání, nelegální peníze jsou ukládány do bank a vstupují do standardního podnikatelského prostředí. Úkolem BIS je tedy odhalovat cíle a záměry řídících struktur organizovaného zločinu, ve správný čas a na správném místě jejich strategickou aktivitu zachytit, zaznamenávat a získané informace předávat orgánům činným v trestním řízení.

 

Převzato ze stránek: www.bis.cz

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář