Jdi na obsah Jdi na menu
 


Ekoterorismus

9. 1. 2009

Zdroj: http://wapedia.mobi/cs/Ekoterorismus

Ekoterorismus, též ekologický či environmentální terorismus je násilné jednání (terorismus) související s ekologií. Jako ekoterorismus proto může být označeno jednak ničení přírody a krajiny (například povrchová těžba surovin), jednak násilné jednání, které naopak má za cíl životní prostředí bránit; [1] případně se zaměřuje na dílčí otázky, často např. práva zvířat, která brání např. poškozováním laboratoří, v nichž probíhají pokusy na zvířatech.

V současnosti je jakožto ekoterorismus často označována (ze strany motoristů a jiných podobných skupin) snaha různých ekologických hnutí bránit přírodu vůči necitlivým civilizačním zásahům (například stavbám dálnic), aniž by však tito ekologové používali nějaké teroristické metody. [2]

Původní význam slova, které se objevilo v poslední čtvrtině 20. století v USA, znamenal použití teroristických metod za účelem ochrany životního prostředí či práv zvířat. [3] Hranice mezi ekoterorismem, prostým poškozováním cizího majetku a společensky akceptovatelnou mírou protestu jsou ovšem vnímány rozdílně a použití pojmu ekoterorismus je tak v mnohých případech velice kontroverzní. Dle M. Mareše lze za ekoterorismus označit i metodu terorismu spočívající v úmyslném poškození životního prostředí. [4] Dle některých environmentalistů je ekoterorismem jakékoliv poškozování životního prostředí či útoky proti členům zeleného hnutí. [4]

Členové Animal Liber
Členové Animal Liberation Front po osvobození zvířat z výzkumné laboratoře. Tyto aktivity jsou někdy označovány za ekoterorismus.

Obsah:
1. Vznik a vývoj ekoterorismu
2. Český ekoterorismus
3. Reference
4. Související literatura

1. Vznik a vývoj ekoterorismu

Ačkoliv první akce radikálních environmentalistů, některými zpětně označované za akty ekoterorismu, začaly být organizovány na přelomu 60. a 70. let 20. století, [3] vznik ekoterorismu je nejčastěji odvozován od vydání knihy Edwarda Abbeyho The Monkey Wrench Gang z roku 1975, [3] ve které skupina čtyř lidí bojuje proti ničení arizonské přírody vládou a soukromými společnostmi, které pro ně ztělesňuje přehrada Glen Canyon. Mezi jejich metody patří například sypání písku do palivových nádrží bagrů, ničení billboardů nebo poškozování železničních tratí určených k převozu uhlí do elektráren. Tato kniha se stala „biblí“ některých členů radikálně environmentalistického hnutí, kteří si osvojili metody v ní popsané. [5] V roce 1976 vzniká radikální Animal Liberation Front, která se zaměřuje na ochranu práv zvířat; [6] o rok později se objevila skupina Sea Shepherd, která se zaměřuje na ochranu oceánu a především velryb; bojuje proti zejména japonským velrybářským firmám porušujícím mezinárodní námořní právo, přičemž od roku 1979 potopili devět velrybářských lodí. [7] V roce 1998 organizaci podpořil také tibetský dalajláma. [8]

Potopené velrybářské
Potopené velrybářské lodě. Bok lodi Farley Mowat organizace Sea Shepherd.

V roce 1981 vzniká ve Spojených státech Earth First!, radikálně environmentalistická skupina, která se aktivně zapojuje do protestů například proti kácení stromů blokádami těžké techniky. [9] Jeden z vůdců Earth First, Dave Foreman, napsal v roce 1985 knihu Ecodefense: A Field Guide to Monkeywrenching, která detailně popisuje ekoteroristické metody, potřebné vybavení, s tím související propagandu či základy bezpečnosti. [9] Tato kniha byla několikrát aktualizována a je dostupná na internetu. [10] V knize je například představen jeden ze způsobů ochrany stromů proti kácení spočívající ve vtloukání dlouhých a tlustých hřebů do stromů, které při při kácení zničí motorovou pilu. [11] Postupně začaly vznikat další organizace s podobným zaměřením, například Earth Liberation Front, [12] Evan Mecham Eco-Terrorist International Conspiracy, Animal Rights Militia a jejich pobočky se začaly objevovat i v zahraničí.

Za typické ekoteroristické akce jsou označovány útoky na laboratoře provádějící testování na zvířatech, při kterých je ničeno vybavení laboratoří a zvířata vypouštěna do divoké přírody, dále ničení polí s geneticky modifikovanými potravinami, sabotáže a bombové útoky na těžkou stavební techniku či na automobily nepřátel, zapalování staveb boháčů atd. [4] [3] Označení některých metod za ekoterorismus je ovšem velice sporné, například zalepování zámků řeznictví, [4] blokády vlaků s jaderným palivem či odpadem, nebo blokování velrybářských lodí.

Pravděpodobně největší ekoteroristickou akcí byla operace Earth Liberation Front provedená v říjnu 1998 ve Vailu v Coloradu, kde byly zapáleny čtyři vleky a pět budov v lyžarském středisku patřícímu společnosti Vail Resorts. [12] ELF tuto společnost obviňovala z ničení nedotčené přírody Skalistých hor. [12] Škoda vyšší než jeden milion dolarů byla způsobena při několika dalších útocích. FBI odhaduje, že škody způsobené ekoteroristickými útoky po roce 2003 přesahují 200 milionů dolarů, [13] v období let 19962001 to podle FBI bylo 45 milionů dolarů a bylo spácháno asi 600 aktů ekoterorismu. [3]

V roce 2002 se objevuje výraz Green Scare („zelená hrozba“), kterou ochránci přírody v aluzi na tzv. „rudou hrozbu“ doby McCarthyho antikomunistického tažení označují sílící kriminalizaci ekologických aktivistů ze strany amerického establishmentu. [14] Poškozování majetku (například jatek, těžařských zařízení, automobilů s extrémní spotřebou) je označováno za terorismus stejně jako vraždění nevinných civilistů: na tuto skutečnost upozornil například případ aktivisty Roda Coronada z let 2003-2008, který byl obviněn coby terorista poté, co pouze odpověděl na jednom z mítinků na otázku, jak kdysi vyrobil výbušninu. [15]

2. Český ekoterorismus

V Česku jsou za akty ekoterorismu považovány útoky vůči společnosti Biotest provádějící vivisekci na zvířatech v roce 2003 či zničení pole s geneticky upravenou kukuřicí v Branišovících na Znojemsku v roce 2002. [4] Mezi akce českých radikálních environmentalistů patří i poškozování plakátů zvoucích do cirkusu či zalepování zámků od řeznictví, [4] avšak klasifikovat tyto činy jako akty ekoterorismu je krajně sporné.

3. Reference

 1. Encyclopædia Britannica online, heslo Ecoterrorism
 2. Srov. např. Případ Havránková: Zvítězili ekoteroristé? Reflex.cz, 10. září 2008.
 3. Encyclopedia of Terrorism. [online]. Příprava vydání Harvey Kushner. Masaryk University, [cit. 2008-06-25]. Kapitola Ecoterrorism, s. 116-118, Brno. Vol. 1. Thousand Oaks: Sage Reference, 2003. Gale Virtual Reference Library. Gale.. Dostupné online. 43
 4. Mareš, M. (2004): Ekoterorismus v České republice, Rexter, číslo 1, roč. 2., on-line text, ověřeno k 25. 6. 2008.54
 5. CHAMBERLAIN, T.. National Geographic Adventure: Q&A Doug Peacock: Veteran of the Grizzly Wars [online]. NationalGeographic.com. Dostupné online. (en)
 6. Extremist Groups: Information for Students. [online]. Masaryk University, [cit. 2008-06-25]. Kapitola Animal Liberation Front (ALF)., s. 111-112., Brno. Vol. 1. Detroit: Gale, 2006. 131-138. 2 vols. Gale Virtual Reference Library. Gale.. Dostupné online. 06
 7. Sea Shepherd: Jsme hrdí, že jsme neviděli zemřít jedinou velrybu Vegetarián a vegan, zima 2007.
 8. Sea Shepherd: Featured Supporter... the Dalai Lama
 9. Encyclopedia of Terrorism. [online]. Příprava vydání Harvey Kushner. Masaryk University, [cit. 2008-06-25]. Kapitola Earth First!, s. 111-112., Brno. Vol. 1. Thousand Oaks: Sage Reference, 2003. Gale Virtual Reference Library. Gale.. Dostupné online. 19
 10. FOREMAN, D.; HAYWOOD, B.. Ecodefense: A Field Guide to Monkeywrenching [online]. . Dostupné online. (en) 010
 11. FOREMAN, D.; HAYWOOD, B.. Ecodefense: A Field Guide to Monkeywrenching [online]. . Kapitola Chapter 3 - Developments. Dostupné online. (en)
 12. Encyclopedia of Terrorism. [online]. Příprava vydání Harvey Kushner. Masaryk University, [cit. 2008-06-25]. Kapitola Earth Liberation Front., s. 112-113, Brno. Vol. 1. Thousand Oaks: Sage Reference, 2003. Gale Virtual Reference Library. Gale.. Dostupné online. 212
 13. Wade's War [online]. Style Weekly. Dostupné online.
 14. Viz prohlášení greenscare.org
 15. The Green Scare LA CityBeat, 5. 3. 2007.

4. Související literatura

 • Abbey, Edward (2000): The Monkey Wrench Gang. New York: Perennial Classics.
 • Forman, Dave - Haywood, Bill (eds., 1985): Ecodefense: A Field Guide to Monkeywrenching, Ned Lud Books (1. a 2. vydání), Abbzug Press (3. vydání).
 • Foreman, Dave (1991): Confessions of an Eco-warrior. New York: Harmony.
 • House Resources Committee Subcommittee on Forest and Forest Health (2002): Oversight Hearing on Ecoterrorism and Lawlessness on the National Forests. http://resourcescommittee.house.gov/107cong/forests/2002feb12/agenda.htm, February 12, 2002.
 • Scarce, Rik (1990): Eco-warriors: Understanding the Radical Environmental Movement. Chicago: Noble.
 • Zakin, Susan (1993): Coyotes and Town Dogs: Earth First! and the Environmental Movement. New York: Viking Penguin.